ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳು | Sassy meaning

ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳು

sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಏಕಕೋಶೀಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ .

ಅಮೀಬಾ , ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ ಮುಂತಾದ , ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವಿದೆ .

ಆದರೆ , ಬಹುಕೋಶೀಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ . ಇವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ .

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ , ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಹೆಸರು .

ಅಂಗಾಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯ ತೋರುತ್ತವೆ . ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಶದ ಆಕಾರ , ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯ ಮಂದತ್ವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ .

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ . ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜೊತೆಗೂಡುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂಗ ( organ ) ಎಂದು ಹೆಸರು .

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂಗಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ( organ System ) ಎಂದು ಹೆಸರು .

ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು

ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಹೀರಿಕೆ , ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ , ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿವೆ .

ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ( Meristematic ಕಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ . ಸಸ್ಯಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ .

ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ .

ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ? ಬೇರಿನ ತುದಿ , ಕಾಂಡದ ತುದಿ , ಮೊಗ್ಗು ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ .

ಎರಡು ರೀತಿಯ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು . ಅವುಗಳೆಂದರೆ , ತುದಿ ವರ್ಧನ somos ( apical ) or ( lateral ) ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ , ತುದಿ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶವು ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು , ಸಸ್ಯದ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

ಪಾರ್ಶ್ವ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶವು ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ . ತುದಿವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಪಾರ್ಶ್ವಮೊಗ್ಗು – ಎಳೆ ಎಲೆ .

ಕಾಂಡದ ತುದಿಯ ಸೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ ನಿಮಗೆ ತಿಳದಿರಲ ಬಿದಿರು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು , ಮರವಲ್ಲ . ಇದು ಸುಮಾರು 35 m ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 30 cm ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ .

ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 cm ಎತ್ತರದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಒಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತದೆ . · m ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯು ತೆಳುವಾಗಿದೆ .

ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ . ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿರಂತರ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ

ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ .

ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯು ತೆಳುವಾಗಿದೆ .

ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿರಂತರ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ .

ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಡುವೆ ಅಂತ‌ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ .

ದೊಡ್ಡ ಕೋಶಕೇಂದ್ರವಿರುತ್ತದೆ , ಆದರೆ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ .

ಕೋಶಾವಕಾಶಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು .

ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ನಾಳಕೂರ್ಚಗಳಲ್ಲಿಯೂ ( vascular bundles ) ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ . ಅಲ್ಲಿ ಅವು ನಾಳಕೂರ್ಚಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ .

ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ . ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಶಾಖೆಯೊಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ .

ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳೂ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ .

 ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು

ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಪ್ರೌಢಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ . ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ , ಜೊತೆಗೆ , ಹೆಮಿಸಾರೋಸ್ , ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇರಬಹುದು ,

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಕಣದಂಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ . ಕೋಶಾವಕಾಶಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು , ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ . ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಇರಬಹುದು , ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು .

ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು , ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು

ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು , ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ .

ಸಸ್ಯ ದೇಹದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹ , ಆಧಾರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ .

ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ಪೇರಂಕೈಮsasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

ನೀವು ಸಸ್ಯದ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು . ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೇರೆಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶ . ಈ ಅಂಗಾಂಶವು ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಎಲೆ , ಹೂವು , ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೀಜದ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ .

ಪೇರೆಂಕೈಮ ಅಂಗಾಂಶವು ತೆಳುವಾದ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ . ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ .

ಪೇರಂಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ದುಂಡಾಗಿ , ನೀಳವಾಗಿ , ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಬಹುದು . ಅನೇಕ ಕಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಆಹಾರ ಪಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ .

ಪೇರೆಂಕೈಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಕೈಮ ( chlorenchyma ) ಎಂದು ಹೆಸರು . ಇದು , ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ತಾವರೆ , ಪಿಸ್ಪಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಜಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ .

ಅವು ತೇಲಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಅಂತರ್‌ ಕೋಶಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಏರಂಕೈಮ ( aerenchymal ಎಂದು ಹೆಸರು .

ಕೋಲ೦ಕೈಮ

ವಿಭಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳುಳ್ಳ ಅ ೦ ಗಾ ೦ ಶ . ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಅಂತರ್‌ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ .

ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯು ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ .

ಕೋಲ೦ಕೈಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂವಿನತೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಎಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ .

ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ( Sclerenchyma )

sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ , ಅದರ ಚಿಪ್ಪು -ರೆಂಮ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಳ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದಾಗಿದೆ . ಇದು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುವ ನೀಳವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ .

ಪ್ರೌಢತೆಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಹಾಗೂ ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ನಾರು ಕೋಶ ಮತ್ತು ರೈಡ್‌ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು .

ನಾರು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಣಿಚೀಲ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ತಯಾರಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ .

ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗಟ್ಟಿಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಿಲೈಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ವಿನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ನಾರು ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ . ಹೀಗಾಗಿ , ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕೋಶಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ .

ಇವು ಚೌಕಾಕಾರ , ಸಂಭಾಕಾರ , ಮೂಳೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು.ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ .

 ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು

ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜೀವ ಕೋಶಗಳೆರಡೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ . ಬಗೆಬಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದ್ದು ಅವು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿವೆ .

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿವೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಸೈಲಂ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲೋಯಂ ಅಂಗಾಂಶಗಳು . ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ .

ಕ್ಸೈಲಂ

sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

ಕ್ಸೈಲಂ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ . ಹೀಗಾಗಿ , ಇದನ್ನು ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ . ಇದ ರಿಂದಾಗಿಯೇ , ಮರದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ .

ಕ್ಸೈಲಂ ಅಂಗಾಂಶವು ಕ್ಸೈಲಂ ಪೇರಂಕೈಮ , ಕ್ಸೈಲಂ ನಾರು , ಕ್ಸೈಲಂ ನಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟೇಕಿಡ್‌ಗಳು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಕ್ಸೈಲಂ  ನಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕಿಡ್‌ಗಳು ನೀರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿವೆ . ಮತ್ತು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ನೀಳವಾದ , ನಿರ್ಜೀವ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ .

ಟ್ರೇಕಿಡ್‌ಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾದ ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಯ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ .

ಫ್ಲೋಯಂ

sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂಗಾಂಶವು ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂಗಾಂಶ .

ಇದರಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ನಾಳಗಳು , ಸಂಗಾತಿಕೋಶಗಳು , ಫ್ಲೋಯಂ ನಾರು ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಘಟಕಗಳಿವೆ .

ಜರಡಿ ನಾಳಗಳು ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ

ಅವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ . ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯಿದ್ದು ,

ಇದಕ್ಕೆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಜರಡಿತಟ್ಟೆ ( sieve plate ) ಎಂದು ಹೆಸರು . ಈ ತಟ್ಟೆಯ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ .

ಜರಡಿನಾಳಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಶಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು . ಈ ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳು ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ | ಸಂಗಾತಿ ಕೋಶ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ .

ಹೊರದರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶ ( Epidermal tissue )

sasya jeeva kosha in kannada, sassy meaning, sassy meaning in kannada, sassy since birth meaning, meaning of sassy

ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾದ ಕಾಂಡ , ಎಲೆ , ಹೂವು , ಹಣ್ಣು , ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆಯು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ .

ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರದರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಹೆಸರು . ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯದೇಹದ ಚರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಹೊರದರ್ಮವು ( epidermis ) ಒಂದು ಪದರದ ಪೇರಂಕೈಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಗ ಒಂದು ಪದರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ .

ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೃದು ಕಾಂಡದ ಪ್ರೌಢಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅಂಗಾಂಶ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರದರ್ಮವು ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಪದರಗಳ ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಹೊದಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರದರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು .

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರದರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

ಐ ವಿ ಬಳ್ಳಿ ( Ivy ) ಕೋಸು ಬಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಹೈಟಿಕಲ್ ಎಂಬ ಮೇಣದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸವಿಸುತ್ತದೆ .

ಬೇರಿನ ಹೊರದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇರಿನ ಕೂದಲುಗಳು ( root hairs ) ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ .

ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ( Stomata ) ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ . ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ , ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ .

ಅದಕ್ಕೆ ಮಯಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು .

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *