ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರ | Parliamentary form of Government

ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರ

( Parliamentary form of Government )

parliamentary form of government, parliamentary system,parliamentary system of government,features of parliamentary system of government

parliamentary form of government, parliamentary system,parliamentary system of government,features of parliamentary system of government

ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಮೇರಿಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ,ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶವು ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ .

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರು , ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಯ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು .

ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ,

ಕೆ.ಎಂ.ಮುನ್ನಿ ,

ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ,

ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೇಟ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು

ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ .

ಪಾರ್ಲಿ ಮೆಂಟಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 24 ಮತ್ತು 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಕೂಡ ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ . ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ರಚನೆಯೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1973 ರ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ .

ಕೆ.ಟಿ. ಷಾ , ಬ್ರಿಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ , ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ರಂತವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ , ಪೋಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿ ,

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಯ ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು . ಮತ್ತೆ ಬೇಗಂಯೆಜಾಜ್ , ರಾಸುಲ್‌ರವರು ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು .

ಬಿ.ಆರ್ . ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು . ಡಾ || ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾದರಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದರು . ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ , ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು . ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ , ಹಾಗೂ ಕರಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಮಾದರಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆದುದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ‘ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ‘ ಎನ್ನುವರು . ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *