ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ

( Written and Lengthiest constitution )

ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ, lengthiest constitution, written constitution, when was the constitution written, what is written constitution

ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಸಂವಿಧಾನ, lengthiest constitution, written constitution, when was the constitution written, what is written constitution

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನವು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ .

ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನವು 22 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು 8 ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 395 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು . ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 1,17,369 ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು .

1951 ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2016 ರವರೆಗೆ 101 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗಿವೆ . ( ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 101 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ )

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಭಾಗಗಳು ( ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ 7 ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ ) 4 ಎ , 9 ಎ , 14 ಎ . 9 ಬಿ , 12 ಅನುಸೂಚಿಗಳು ( 9,10,11,12 ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ) , ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 450 ವಿಧಿ ( 20 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ 76 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಈ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ .

 

ಅಲ್ಬಮ ಸಂವಿಧಾನ ( Alabama Constitution )

ಅಲ್‌ಬಮ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವು 3,57,157 ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು , ಈ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಆಲ್‌ಬಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ . 2008 ರವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವು 798 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು 2 ನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ . ಅಲ್‌ಬಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಅಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ . ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಗತ್ತಿನ 3 ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ

 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಸ್ತ್ರತವಾಗಿರಲು ಕಾರಣಗಳು

ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ( ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ) ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು .

ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು , ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು , ಸಂಸತ್ತು , ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ , ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳ , ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ,

ವಿಸ್ತತವಾದ ಇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ .

ದೇಶದ ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಸೃತವಾಗಿದೆ . fo ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 64 ಲಕ್ಷ ರೂ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .

ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ(Borrowed Constitution )

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ . ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1935 ರ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು , ಅಂತಹ 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ . ಸುಮಾರು 60 ದೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಯಲಾಗಿದೆ . ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 1935 ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ . ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾ || ಬಿ.ಆರ್ . ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ರವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ” The Con stitution of India has been framed after ransacking all the known Constitutions of the world


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *