ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು | keywords of preamble

ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು

 ( Key words in the Preamble )

keywords of preamble, keywords in preamble, preamble keywords, keywords of the preamble,The People of India, Sovereign

keywords of preamble, keywords in preamble, preamble keywords, keywords of the preamble,The People of India, Sovereign

  1. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ( The People of India )

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪದವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ” ಈ ಪದದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಲೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತೀಯರಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ,

ಸಾಮಾಜಿಕ ,

ರಾಜಕೀಯ ,

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ‘ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ . ರೂಪಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ

2 ) ಸಾರ್ವಭೌಮ ( Sovereign )

ಭಾರತವು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಒಳಗಾಗದೆ ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ರೂಪಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ “ ಸಾರ್ವಭೌಮ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು .

ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಪ್ಪದ ಉಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶ ಎಂದು “ ಕೂಲ ” ಅವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು .

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಕಾಮನ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು , ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ .

ಇಂತಹ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಭಾರತವು ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಹಂಬಧಾನ

ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ . ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಈ ಧೈಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾರತವು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ .

3 ) ಸಮಾಜವಾದಿ ( Socialistic )

ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1976 ರಲ್ಲಿ 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು .ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು .

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು .

ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ , ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು .

1955 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವು ‘ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ‘ ಕುರಿತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು .

4 ) ಜಾತ್ಯಾತೀತ ( Secular )

ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮ , ಜಾತಿ , ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು , ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರ್ಭಯವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂಬ ಪದವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 1976 ರಲ್ಲಿ 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ .

ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು . ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ . ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ .

ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ 25 ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ 28 ನೇ ವಿಧಿವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ . ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು .

5 ) ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕ ( Democratic )

ಅಮೇರಿಕಾದ 16 ನೇ ‘ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅಂಕನ್’ರವರ “ ಪ್ರಜೆಗಆಂದ , ಪ್ರಜೆಗಳಗಾಗಿ , ಪ್ರಜೆಗಆಗೋಸ್ಕರ ” , ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ‘ ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕ ‘ ಎಂಬ ಪದವನ್ನುಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು .

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ , ಇದೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ . ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ . ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ .

ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ .

ಇಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು .

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಸತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ .

 6 ) ಗಣತಂತ್ರ ( Republic )

ಗಣತಂತ್ರ ಎಂಬುದು ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ . ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ . ಇದು ಅನುವಂಶೀಯವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜನಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ .

ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಒಂದೇ ವಂಶದವರು ಅಥವಾ ವರ್ಗದವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ .

ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಒದಗಿಸಿರುವು ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ .

7 ) ನ್ಯಾಯ ( Justice )

ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪದವು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು , ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಇಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಧೈಯವನ್ನು 1917 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು .

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ,ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ,

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ . ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು .

8 ) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ( Liberty )

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು , ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡು 19 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ

1 ) ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

2 ) ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

3 ) ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

4 ) ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

5 ) ವಾಸಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

6 ) ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಎಂಬ ಆರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ . ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ( 1789-1799 ) ಎರವಲು ಪಡೆಯ ಲಾಯಿತು .

 9 ) ಸಮಾನತೆ ( Equality )

ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ “ ಸಮಾನತೆ ” ,

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಮಾನತೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ( 1789-1799 ) ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು . ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಶದ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ .

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ( 14 ನೇ ವಿಧಿ ) ,

ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ( 15 ನೇ ವಿಧಿ)

ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ( 16 ನೇ ವಿಧಿ ) ,

ಅಸೃಷ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ( 17 ನೇ ವಿಧಿ ) ,

ಬಿರುದು ಬಾವಳಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಿಷೇಧ ( 18 ನೇ ವಿಧಿ ) ,

10 ) ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವ ( Integrity & Fraternity )

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ , ಧರ್ಮ , ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದು , ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೋದರತ್ವ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು .

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು , ಧರ್ಮವನ್ನು , ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು , ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ 4 ನೇ ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 51 ( ಎ ) ಯಿಂದ 51 ( ಕೆ ) ವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಾಯಿತು .

ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ 1976 ರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ 42 ನೇ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು .

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ . ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿಯುತ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *