ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳುನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು | kannada nudigattugalu

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು,kannada nudigattugalu,nudigattugalu meaning in kannada,nudigattugalu in kannada

 

ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು & ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು,kannada nudigattugalu,nudigattugalu meaning in kannada,nudigattugalu in kannada

 

 

 ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರೆ : – ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಬ್ದ .

1 ) ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ -ಚಾಡಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವವನು

2 ) ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು

3 ) ಅಂತರ್ಲಾಗ ಹಾಕು – ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು

4 ) ಅಜ್ಜಿಕತೆ – ಕಟ್ಟುಕತೆ

5 ) ಅಡಕ್ಕೇರಿಸು -ಹೊಗಳಿ ಉಬ್ಬಿಸು

6 ) ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿ – ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು

7 ) ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕು : – ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳು ಮಾಡು

8 ) ಅಮಾಸ್ಯೆಗೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೊಮ್ಮೆ : – ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ

9 ) ಅರೆದು ಕೂಡಿಸು : – ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಡು

10 ) ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು : – ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ನೂಕು

11 ) ಅಳಿಲು ಸೇವೆ : – ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಪಸೇವೆ

12 ) ಉಭಯ ಸಂಕಟ : – ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ

13 ) ಎಡವಿದ ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತದಿರು : – ಸೋಮಾರಿಯಾಗು

14 ) ಎದೆ ಭಾರವಾಗು : – ದುಃಖವಾಗು

15 ) ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾರ ಇಳಿ : – ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗು

16 ) ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು

17 ) ಎರಡು ಬಗೆ : – ದ್ರೋಹವನ್ನು ಚಿಂತಿಸು , ಭೇದ ಮಾಡು

18 ) ಎಳ್ಳಷ್ಟು : – ಅತ್ಯಲ್ಪ

19 ) ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡು : -ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಋಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳು ಕಡಿದು

20 ) ಏಳು ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದವ : -ಬಹಳ ಅನುಭವ ಶಾಲಿ

21 ) .ಏಳು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ : – ಅವಸರ ಪಡುವವ

22 ) ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ:- ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವವ

23 ) ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು : ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹೇಳು

24 ) ಒಡಕು ಬಾಯಿ : – ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆಡುವವ

25 ) ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚು : – ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸು

26 ) ಕಂತೆಪುರಾಣ : – ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರ

27 ) ಕಂಬಿ ಕೀಳು : – ಓಡಿಹೋಗು

28 ) .ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟು : – ಸಿದ್ಧನಾಗು

29 ) ಕಟ್ಟು ಕತೆ : – ಸುಳು ಮಾತು , ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಸಂಗ

30 ) ಕಂಕಣ ಬದ್ದನಾಗು : – ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು

31 ) ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು : – ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು

32 ) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚು : : – ಮೋಸಮಾಡು

33 ) ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಹಾಕಿ ನೋಡು : – ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು

34 ) ಕಣ್ಣಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆ : – ಬಹಳ ದುಃಖ , ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು

35 ) ಕಣ್ಣುತಾಗು : – ದೃಷ್ಟಿಯಾಗು

36 ) ಕಣ್ಮಣಿ – ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದುದ್ದು

37 ) ಕತ್ತಿ ಮಸೆ – ಹಗೆ ಸಾಧಿಸು

38 ) .ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ – ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು

39 ) ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ : – ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತ

40 ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ : – ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯ

41 ) ಕಲ್ಲು ಹಾಕು : – ವಿಘ್ನ ಉಂಟುಮಾಡು

42 ) ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು : – ಓಡು

43 ) ಕಿಡಿಕಾರು : – ಉರಿದು ಬೀಳು

44 ) ಕಿವಿ ಕಚ್ಚು : – ಚಾಡಿ ಹೇಳು

45 ) ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯ : ಮೋಸ ಮಾಡು , ವಿಶ್ವಾಸ ಘಾತಮಾಡು

46 ) ಕೂಪ ಮಂಡೂಪ : – ಲೋಕಾನುಭಾವವಿಲ್ಲದವ

47 ) ಕೈ ಕೊಡು : – ಮೋಸ ಮಾಡು

48 ) ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡು : – ಲಂಚ ಕೊಡು

49 ) ಗಂಟು ಕಟ್ಟು : – ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗು

50 ) ಗಂಟು ತಿನ್ನು : – ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡು

51 ) ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಡು – ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸು

52 ) ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡು – ಸಣ್ಣದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಹೇಳು

53 ) ಟೋಪಿ ಹಾಕು – ಮೋಸಮಾಡು

54 ) ತಣ್ಣೀರೆರಚು- ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗ ಮಾಡು

55 ) ತಲೆತಪ್ಪಿಸು – ಕೈಗೆ ಸಿಗದಿರು , ಜಾರಿಕೊಳ್ಳು

56 ) ತಲೆ, ಬೋಳಿಸು – ನಷ್ಟವಾಗು

57 ) ತಲೆ,ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸು – ತುಂಬಾ ಸಲಿಗೆ ಕೊಡು

58 ) ತಲೆಯಿಲ್ಲ – ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ

59 ) ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ -ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ

60 ) ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು – ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು

61 ) ನೀರಿಗೆ ಹಾಕು – ಅವ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡು

62 ) ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿ – ಮಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು

63 ) ಪಂಚಾಂಗ ಓದು -ಒಣ ಹರಟೆ ಹೊಡೆ

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *