ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ,dasa sahitya in kannada,samagra dasa sahitya in kannada,dasa sahitya website,dasa sahitya in kannada pdf Site title Title Primary category Separator

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ,dasa sahitya in kannada,samagra dasa sahitya in kannada,dasa sahitya website,dasa sahitya in kannada pdf

 ವಾದಿರಾಜ ( 1480-1600 )

, ವಿದ್ವಾಂಸರು , ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿದಾಸರು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿಯ ಕುಂಭಾಸಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಹೂವಿನಕೆರೆ ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ . ತಂದೆ – ರಾಮಾಚಾರ , ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಇವರ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ಮೊವಹರಾದ ಎಂದು .

ಇವರ ಗುರುಗಳು ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ವಾದಿರಾಜರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಲ್ಲೊಂದರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು . ಸೋದೆಯ ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು , ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಅರಸಪ್ಪ ನಾಯಕನಿಂದ ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು .

ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಗಳೆರಡಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣ ತೀರ್ಥ ” ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು .

ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠವರ್ಣಗೆ ” ( ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗಿನ ಸೋನೆ ” ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ )

ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ , ಸ್ವಪ್ನಗದ್ಯ ‘

, ‘ ಕೀಚಕವಧೆ ‘

ಕೇಶವ ನಾಮ ‘ ,

‘ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೋಬಾನೆ ‘ , ‘

ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕೆ , ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲದೆ , ಕೀರ್ತನೆಗಳು , ಸುಳಾದಿ , ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು “ ಹಯವದನ ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿವೆ . ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ” ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣ ತೀರ್ಥ ” ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು .

ಇವರು ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ , ಗುರ್ವಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ , ಶುತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ , ತಾತ್ಪರ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾರತೀ , ಸರಸಭಾರತೀ ವಿಲಾಸ ಮುಂತಾದ ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಹಯವದನ ( ಅಂಕಿತ ) ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ವೈಕುಂಠವರ್ಣನೆ ,

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಧಾನೆ ,

ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ,

ಸ್ವರಗ ಮಧ್ಯಸುವಾಲಿ ,

ಭ್ರಮರ ಗೀತೆ ,

ಕೀಚಕ ವಧೆ ,

ಇವು ಇವರ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳು ಇವರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮತದ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ , ಉಡುಪಿಯ ಅಪ್ಪ ಮರಗಳ ವಾದಿರಾಜರ ತತ್ವಾರದ ಸೊಬಗಿನ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು ” ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಧತಿ ( ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ) ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು . ಎಂದಲೇ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆಗೆ ಸೋನೆ ” ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ .

ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕದಿಯಿಂದ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದವರು ವಾದಿರಾಜರೇ ಇವರ ವೃಂದಾವನ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ .

ನರಹರಿತೀರ್ಥ ( ಕ್ರಿ.ಶ 1280-1333 )

ನರಹರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು . ಈತನು ಒರಿಸ್ಸಾ ದೇಶದ ಗಜಪತಿರಾಜನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಆ ಎಂಬ ಬದರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರರು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು , ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ , ಮನಸೋತ ಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೂ ,ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು . – ನರಹರಿ ತೀರ್ಥನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಯೆಂದು ಹೆಸರಾದುದು “ ಎಂತು ಮರುಳಾ ದೆ | ನಾನೆಂತು ಮರುಳಾದೆ ” , ಎಂದು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಡು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ .

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *