ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು

( Emergency Powers )

Emergency Powers, emergency powers of president, rashtrapati ,emergency powers act, cuomo emergency powers, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು

Emergency Powers, emergency powers of president, rashtrapati ,emergency powers act, cuomo emergency powers, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ , ಇವರು ಮೂರು ವಿಧದ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 18 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 352 ರಿಂದ 360 ಎಧಿವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ .

1 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ : ( National Emer gency ) : –

ಸಂವಿಧಾನದ 352 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಅಂತರಿಕ ಕಲಹ ಉಂಟಾದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ .

  1. ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ : ( State Emergency )

ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂವಿಧಾನದ 356 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು . ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ .

ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ , ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತಾರೆ .

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ 6 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರಲಾಗಿದೆ .

365 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ , ಕೇಂದ್ರ ಗೆ ರಾಜ್ಯತುರ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಬಹುದು

 

ಭಾರತದಲ್ಲ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

1 ) 1962 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ 1968 ಜನವರಿ 10 ರವರೆಗೆ ( ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ )

2 ) 1971 , ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ( ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದ ಸಲುವಾಗಿ )

3 ) 1975 ಜೂನ್ 25 ( ಆಂತರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ 3 ,

3.ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ( Financial Emer gency )

ಸಂವಿಧಾನದ 360 ನೇ ಏಏ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ , ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ . ವಿಶೇಷತೆ : ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ದಾರಿಯು ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ .

ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ( Ordinance )

ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 123 ನೇ ಪ್ರಕಾರ , ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ .

ಇಂತಹ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ 6 ವಾರದೊಳಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂಗೀಕಾರವಾದೇಕು . ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆಯೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ .

ಅವರ ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸಕಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ . ಸುಗ್ರೀವಾದವ ಕೆಳಗಿನ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿದೆ . ಕಾರಣ

1 ) ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸದನಗಳು ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸದನವು ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದನವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು .

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 2 ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಬೇಕು . ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ .

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರವು ಶಾಸನ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲ .

2 ) ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವು ಒದಗಿ ಬಂದರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ . ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮನವರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

3) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ .

4 ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರಿದ 6 ವಾರದೊಳಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕು .

ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯು 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದು , 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .

ಆದುದ್ದರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ & ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರಿದ ನಂತರ 6 ವಾರದವರೆಗೂ ಗರಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *