ಡಿಎನ್‌ಎ | DNA

ಡಿಎನ್‌ಎ(DNA)

dna, dna test, paternity test, recombinant dna, DNA replication, Genetics, sanger sequencing, dna sequencing, circle dna

dna, dna test, paternity test, recombinant dna, DNA replication, Genetics, sanger sequencing, dna sequencing, circle dna

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ . ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ .

ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ? ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಭೌತಿಕ ಆಧಾರ ಯಾವುದು

ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ , ಕೋಶಕೇಂದ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಕೋಶಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು , ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಗಳಂತಿರುವ ರಚನೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಎಳೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್‌ನ ಬಲೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆ , ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಂನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .

ಕೋಶವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡು ವರ್ಣತಂತು ಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

ವರ್ಣತಂತು ವಿನ ರಚನೆ

ವರ್ಣತಂತು ಪೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿದೆ . ಪ್ರತಿ ವರ್ಣತಂತುವು ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ .

ಈ ಎಳೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು . ಈ ಎರಡು  ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು

ನೋಡಿದಾಗ – ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಡಿಎನ್‌ಎ ಎಳೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆನುವಂಶೀಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ .

ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಘಟಕಗಳಾದ ಸಾವಿರಾರು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಇವೆ . ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಜೀವಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಂಶವಾಹಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳೋಣ .

 

ಡಿಎನ್‌ಎ ರಚನೆ

ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಹೆಚ್ಚು ಅಣುತೂಕದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಣು , ಇದು ಒಂದು ಆನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಆನುವಂಶೀಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ . ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ .

ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಣುವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು 1953 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೇಮ್ಸ್‌ವ್ಯಾಟ್ಸನ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲವಿಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು .

ಅವರ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ , 1962 ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ದೊರೆಯಿತು . ಡಿಎನ್‌ಎಯ ರಚನೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ( Double helix ) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು . ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವಿನ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾದರಿ , ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .

ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುವು , ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಏಣಿಯಂತಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರು . ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ನ ಸರಪಳಿಗಳಿವೆ . ಒಂದೊಂದು ಸರಪಳಿಯೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಲಿದಿದೆ .

ಈ ಸರಪಳಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ . ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸರಪಳಿಯೂ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳ ಘಟಕಗಳಿಂದಾಗಿದೆ . ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಘಟಕವೂ-

( 1 ) ಡಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ

( 2 ) ಫಾಸ್ಟೇಟ್

( 3 ) ನೈಟ್ರೋಜನ್

ಕಾರಗಳು ಎಂಬ ಮೂರು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಡಿ ಆಕಿರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆಯು ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್‌ ಸಕ್ಕರೆ ) ( CHO ) , ಡಿಎನ್‌ಎ ಏಣಿಯ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು , ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಪೇಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿವೆ .

ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಎದುರು ಬದುರಿನ , ಎರಡು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಂತೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ . ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಮಿಡೀನ್‌ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿವೆ . 110 ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ( A ) ಮತ್ತು ಗ್ಲಾನಿನ್ ಮರಳಿದರೆ ಸಿರಿಮಿಡೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಎರಡು ರೀತಿಯ ನೈಟ್ರೋಜನ್ , ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿವೆ .

ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿನೈನ್‌ ( A ) ಮತ್ತು ಗ್ಲಾನಿನ್ ) ಹಕ ( G ) ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿದ್ದರೆ , ಪಿರಿಮಿಡೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ( C ) ಮತ್ತು ಜೈಮೀನ್ ( 1 ) ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿವೆ .

ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸರಪಳಿಯ ಪಿರಿಮಿಡೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ನ ಜೊತೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಅಂದರೆ , ಅನೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮೀನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾನಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ .

( A – T ಮತ್ತು G – C ) , ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಕ್ಷಾರ ಜೋಡಣೆ ( complementary base pairing ) ಎಂದು ಹೆಸರು , ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವಿನ ಎರಡು ಎಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ( 12 ) ಹೊರತು ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ .

 

ಡಿಎನ್‌ಎ ಸ್ವತೀಕರಣ ( Replication )

ಕೋಶವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಮರಿಜೀವ ಕೋಶಗಳು , ಮಾತೃಕೋಶವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರ ಬೇಕಾದರೆ , ಮರಿಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು . ಹೀಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ತಾಯಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ,

ಎರಡರಷ್ಟಾಗಬೇಕು . ಇದು ಯಾವಾಗ , ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ? ಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ( Interphase ) ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವು ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದು . ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು ) ಸಮನಾಗಿ ವಿತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ .

ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಎನ್‌ಎ ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣ ಎಂದು ಹೆಸರು . ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಆನುವಂಶೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ . ಡಿಎನ್‌ಎಯ ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣ ಆಗುವಾಗ ಪೂರಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಟೈಡ್ ಎಳೆಗಳ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷಾರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹೈಡೋಜನ್ ಬಂಧಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವುದರ ಮೂಲಕ , ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ,

ಡಿಎನ್‌ಎ ಸುರುಳಿಯ ಎರಡು ಎಳೆಗಳು ಸುತ್ತಿರುವ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕವಲೊಡೆದು ಫೋರ್ಕ್‌ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ . ಎರಡು ತೆರೆದ ಎಳೆಗಳು ಪೂರಕವಾದ ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿ ಮರಿ ಎಳೆಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಚ್ಚು ( template ) ಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

ಹೀಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳು ಪಿತೃ ಅಚ್ಚುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ . ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಜೋಡಣೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ .

ಪಿತೃ ಡಿಎನ್‌ಎ ಎಳೆಗಳ , ತೆರೆದ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಹೊಸಕ್ಷಾರಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಪೂರಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ . ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡು ಮರಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಎಳೆಗಳು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ .

ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ

1.ಡಿಎನ್‌ , ಜೀವಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಂಕೇತೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ನಿಯತ್ರಿಕೆಗೆ

2 . ಡಿಎನ್‌ಎ , ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ರತೀಕರಣದಂತಹ ವಿಶೇಷಗುಣದಿಂದ , ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತದೆ . ಹೀಗೆ ಆನುವಂಶೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ .

3.ಡಿಎನ್‌ಎ , ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ . ಹಾಗಾಗಿ , ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ , ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .

4.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಎನ್‌ಎ – ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ( mutation ) ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜನೆ ( recombination ) ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ , ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ .

ಡಿಎನ್ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಆನುವಂಶೀಯತೆ , ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ . ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೇನು ? ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ,

ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲಗಳಿಂದ ಮಾನವನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದಾರಿತೋರಿದೆ . ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಅಥವಾ ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಅನ್ವಯಗಳು ,

ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ – ಕೃಷಿ , ಆರೋಗ್ಯ , ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ .

ಹಿಂದೆ , ಇನ್‌ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ಮೇದೋಜೀರಕದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು . ಈಗ ಇನ್ ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೂತನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ( biotechnology ) ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೋಶಿಕಾವಿಜ್ಞಾನ ( Cytology ) ಅಣು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ( moleculor biology ) ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ( microbiology ) , ತಳಿವಿಜ್ಞಾನ , ಜೀವರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ( biochemistry ) – ಗಳೊಂದಿಗೆ , ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ . ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ . ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆ , ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ತದ್ರೂಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಯವರೆಗೂ ಇದರ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ .

ಡಿಎನ್‌ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಇಂದಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ , ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ , ಕಾನೂನುಬದವಿವಾದಗಳು ಅಂದರೆ , ಸತ್ತವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು , ಸತ್ರವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರೆನ್ನುವವರ ನಡುವಣ ತಳಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು . ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು . ಇಲ್ಲವೇ ಕೇಳಿರಬಹುದು .

ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಬದ್ರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಡಿಎಸ್‌ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವನ್ನು ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಕಲ್ ಇದಕ್ಟೋಫೋಟೋಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ,

ದೊಡ್ಡ ತುಣುಕುಗಳು , ಸತುಣುಕುಗಳಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ರೇಖೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುವು . ಇದೇ ಡಿಎನ್‌ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು , ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಎನ್‌ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು ವಿಶೇಷ , ವಿಶಿಷ್ಟ

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *