ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ akkamahadevi

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ,akkamahadevi,akkamahadevi vachanagalu in kannada,akkamahadevi vachanagalu,akkamahadevi information in kannada,

 

 

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ,akkamahadevi,akkamahadevi vachanagalu in kannada,akkamahadevi vachanagalu,akkamahadevi information in kannada,

 

 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಕವಯತ್ರಿ ವಚನಕಾರ್ತಿ

, “ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ” ಎಂಬ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ .

ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮತಿಯರೆಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ವೀರಶೈವ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅಕ್ಕಮಹದೇವಿ ಕೌಶಿಕನೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಭೂಗ – ಭಾಗ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ , ವಿರಕ್ತ ದಿಗಂಬರೆಯಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ಗಂಡನನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾ ಹೊರಟ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ , ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಕ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಿ , ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗಿದ್ದ ನಿಕೃಷ್ಣ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಕಿರುಕುಳ , ಹಿಂಸೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ,

ಅವಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಶರಣರ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ವೇದನೆ – ವಾದನೆಯ ಎರಡೂ ರೂಪ ರಸಸ್ವಾದನೆಯು ಈಕೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿವೆ . ಮಾನಸಿಕ

ಇವಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿಮರ್ಶೆಗಿಂತ ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ . ತನ್ನ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆನವ್ವ , ಏರಿಲ್ಲದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದನವ್ವ ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ತರಣಿಯ ಹುಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ , ತನ್ನ ನೂಲು ತನ್ನನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಸಾವ ತೆರನಂತೆ , ಜೀವುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ” ಮನ ಬಂದುದ ಬಯಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ .

ತನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಗಂಡನಾದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ “ ಅಳಿಸಂಕುಳವೇ , ಬೆಳದಿಂಗಳೇ , ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಮಾಮರವೇ , ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದ ಬೇಡುವೆನು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವನ ಕಂಡರೆ ಕರೆದು ತೋರಿರೆ “ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಿರಹವೇದನೆ , ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ …. ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದರೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಆ ಗಂಡಾಂತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಧೈರ – ಸೈಯ್ಯ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ .

ಯೋಗಾಂಗತ್ರಿವಿಧಿ ” ಎಂಬುದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ , ಮೊದಲು ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಡಗಿನ ಮಾದರಿಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ .

ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೀರಾದೇವಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು .

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಪ್ರಮುಖ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು .

ಇವರ ವಚನದ ಅಂಕಿತ – ಗುಹೇಶ್ವರ

ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ – ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ . ಇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಗಟು , ಗಾದೆ , ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿದೆ . ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು . –

“ ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂಬುದು , ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯೆಂಬರು … ಅನುಭವದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ .

ತಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಯಾದಂತೆ , ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಒಡಲು ನೋಡು ಎಂದವರು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು ,

ದೇವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹವರಿಗೆ “ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದೆಡೆ ಏನ ಹೊದಿಸುವರಯ್ಯಾ ” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ . ಬದುಕು . ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ

ಈತ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಎನಿಸಿದರು . ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಾಜದ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಳಕಳಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ . ಆತನ ವಚನಗಳು

ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಹರ ಬೆರೆದ ಪ್ರಭುದೇವರ ರಗಳೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *